KMK  - Referanslar
Ara
  • Referansları Listele
  • Ana Sayfa
  • Geri

Anadolu Sakatlar Derneği

TEMA
0092
Anadolu Sakatlar Derneği

Anadolu Sakatlar Derneği, ülkemizin en eski ve köklü engelli örgütlerinden birisidir.

1958 yılında İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde başlayan ilk hazırlıkların ardından 1960 yılında Derneğin kuruluşu tamamlanmıştır.
 
Anadolu Sakatlar Derneği, 1963 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya yararlı dernek statüsü kazanmıştır. Uzun yıllar elindeki kıt olanaklara rağmen tüm engellilere hizmet sunmaya, tüm engellilerin sorunları için çaba göstermeye çalışmış ve yıllar içerisinde çeşitli il ve ilçelerde açtığı şubelerle çalışma alanını genişletmiştir.
 
Daha sonradan yapılan düzenlemeler ile engelliler 4 ana gruba (ortopedik, görme, işitme-konuşma ve zihinsel) ayrılınca, Türkiye Sakatlar Derneği, ortopedik engellilerin en büyük ve en yaygın kitle örgütü olarak alanını belirlemiştir.
 
Anadolu Sakatlar Derneği nin bugün ülkenin hemen her köşesine yayılmış 68 şubesi bulunmaktadır. Dernek Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu’na da üyedir.
 
Derneğin ana amacı; hareket organlarından kol, bacak, omurgalarından sakat olan kişilerin toplum yaşamına özgür, üretken bireyler olarak katılıp katkıda bulunmalarını sağlamaktır.
 
Bu ana amaca erişmek üzere;
 
1- Engellilerin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, bu hakların kullanılabilir hale getirilmesi,
 
2- Engellilerin günlük yaşama ve çalışma koşullarına uyumunun sağlanması için gerekli rehabilitasyon ve rehberlik çalışmalarının sağlanması,
 
3- İstihdam, eğitim, sağlık hizmetlerinden eşit ve tam olarak yararlanabilmeleri için engellere yardımcı olunması, gerekli hallerde diğer meslek birlikleriyle işbirliğine gidilerek destek verilmesi,
 
4- Çeşitli kurs ve seminerlerle engellilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunulması,
 
5- İhtiyaç sahibi engellilere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde tekerlekli sandalye, koltuk değneği başta olmak üzere tıbbı araç ve gereç temin edilmesi,
 
Gibi çok çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
 
Yalnızca 2006 yılında uluslararası bir kuruluş ile gerçekleştirilen işbirliğiyle 2.000’in üzerinde tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi olan engellilere teslim edilmiştir.
 
Genel Merkez ve şubeler tarafından düzenlenen çeşitli seminer ve kurslarla yüzlerce engelli meslek sahibi olmakta, bunların işe yerleştirilmeleri sağlanmaktadır. Bu konularda özellikle yerel yönetimler, valilik ve kaymakamlıklar, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezleri’yle yakın işbirliği gerçekleştirilmektedir.
 
TSD üyeleri ağırlıkla yoksul ve eğitimsiz ailelerden oluşmaktadır. Bu nedenle, birçok alandaki hizmetler gönüllü kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar ve bunların katkılarıyla yaşama geçirmektedir.
 
Öncelikli hedefimiz, engellileri toplumun ayrımcılığa uğrayan, dışlanmış bir kesimi olmaktan, özel olarak da birilerinin yardımına muhtaç olmaktan çıkarılmasıdır.
 
Anadolu Sakatlar Derneği, bu doğrultuda hemen her alanda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş ve güç birliği yaparak ülkemizde yaşayan herkesin haklarından eşit koşullarda yararlanması için gayretlerini artırarak sürdürmektir.
 
Anadolu Sakatlar Derneği internet sitesi KMK Bilgi Teknolojiler tarafından vsp alt yapısı ile oluşturulmuştur.
 
 
Bu sayfa 28.8.2015 tarihinde güncellenmiştir.

0 Yorum

Referensa daha yorum yapılmamış!..

Yorum Gönder

e-Mail'iniz yorumda yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli zorunlu alanları doldurunuz.

*

*

Yorumu Gönder